không gọi là review mà đây chỉ là những j tui mún cảm thán sau khi đọc Dung Thành hic

cày một mạch từ sáng đến tối luôn, cảm giác đọc xong não mình to ra hai vòng 😀 nếu mà so với Liệp lang đảo thì bộ này có sự tiến bộ hơn khá là nhiều nè, cảm giác thế giới trong này nó đồ sộ hơn, tính ra vẫn nên có tag mạt thế nhỉ ?.. hic điều t tiếc nhất là hơi ít tuyến tìn cảm hoi, mà ít cũng đc nhưn mà có xíu xíu hint cho t đỡ thèm huhu:(( à thực ra có vài thứ vẫn đ giải quyết đc lắm, có nhiều cái kết thúc mở cho nhiều nhân vật lắm vd như mấy kẻ lữ hành không rời quỷ thành nè nhưng mà thui v t sẽ chờ phiên ngoại

nói tóm lại một câu đúng là Vu Triết đại thần của mình hehe, ước j giỏi tiếng trun để chạy đi cmt chúc mừn huheo

link đei: https://martyrd0m.com/muc-luc-dung-thanh-vu-triet/

ước j có phim cũn đc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: