Sói đi thành đôi (mình thích tên truyện cực kì vì cảm giác nó ngầu và nó hợp với hai bạn)

Lần nữa đọc truyện (chắc lần 3 nhỉ, hoặc 4) chỉ nhớ là mình cũng ráng đọc xong hai khúc ngược kinh khủng :)) chứ không né như lần 2

Muốn nói nhiều thứ quá, mà lại không biết nói j, hồi đọc lần đầu mình nhỏ tuổi hơn hai bạn, giờ là lớn hơn hẳn 2 tuổi r :)) cũng khá bùi ngùi ôi, ước j có thêm một tỉ tỉ phiên ngoại nữa hic 🥺

Tóm lại vẫn là, iu hai bạn nhiều lúm, hai bạn là cặp đầu tiên mình đọc của Vu Triết, nên hai bạn có một vị trí khá là đặc biệt đối với mình :))) cũng là lần đầu mình biết hỗ công nữa, sau đó cứ bị ghiền hic

Lần này đọc lại, ban đầu vì đói truyện, đọc truyện mà cũng cảm thấy không muốn lắm :)) nhưng cuối cùng vẫn đọc, đọc xong thì quyết định mua sách tiếng Trung :)) dù mình đ biết chữ hehe

iu lắm mới có bài riêng :))

https://bachhoacac.wordpress.com/2015/05/02/ml-soi-di-thanh-doi-vu-triet/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s